Belastingaangifte

Inkomstenbelasting
Iedereen betaalt Inkomstenbelasting over zijn of haar inkomen uit dienstbetrekking, uitkering of winst uit onderneming (bij een eenmanszaak, VOF of CV). U zou dus denken dat dit het meest transparante belastingmiddel is waarbij de aangifte eenvoudig is op te maken. Maar ook in de huidige tijd van verminderde aftrekposten is niets minder waar. Denkt u aan termen als werknemersaftrek, urencriterium bij ondernemers, willekeurige afschrijving, bij leenregeling eigen woning, jaar- en reserveringsruimte bij lijfrenten, persoonsgebonden aftrek, vrijstellingen Box 3, heffingskortingen, aanslaggrens en optimale verdeling. U ziet het ineens niet meer zitten of twijfelt aan uw eigen aangifte? Wij zijn u graag behulpzaam bij het correct en optimaal opstellen van uw aangifte Inkomstenbelasting. Waarbij wij tevens zorgen dat u de Toeslagen ontvangt waar u recht op heeft! En blijkt achteraf dat middeling voor u interessant is? Wij verzorgen dit vanzelfsprekend, zonder dat u hier enig omkijken naar heeft.

Erf- en schenkbelasting
Bent u gerechtigd in een nalatenschap? Dan is de kans groot dat u aangifte moet doen voor de Erfbelasting. Wij zijn ons er van bewust dat het nimmer prettig is om belasting te betalen, zeker niet met een overlijden als achtergrond. Juist daarom is het echter van belang dat u professioneel ondersteund wordt zodat uw aangifte zo objectief en optimaal mogelijk wordt opgesteld. Altijd in overleg met u en eventueel uw notaris. Wilt u wat schenken aan uw kinderen, kleinkinderen of een derde? Houdt u er dan rekening mee dat bij schenkingen boven de vrijstelling aangifte gedaan moet worden bij de Belastingdienst, binnen twee maanden na afloop van het schenkingsjaar! En doet u de schenking vrij van recht? Wij staan u graag terzijde!

Omzetbelasting
Nagenoeg elke ondernemer moet maandelijks, per kwartaal of zelfs eens per jaar een aangifte Omzetbelasting of btw indienen. Door ondernemers zelf wordt btw-aangifte berekend en ingediend. Maar houdt u wel rekening met zaken als aftrek beperkingen, niet belaste prestaties, privégebruik en de periodieke ICP-opgaven? Voorkom verplichte suppletieaangiften en boetes achteraf door het aan uw Financial Butler over te laten!

Loonheffingen
Wanneer u uw personeelsadministratie bij ons heeft ondergebracht verzorgen wij uiteraard tevens uw maandelijkse aangifte Loonheffingen. Fiscale regelingen zoals afdracht verminderingen en de werkkostenregeling worden met u afgestemd en bewaakt.

Vennootschapsbelasting
Heeft u een BV of stichting met winstoogmerk? Dan bent u belastingplichtig voor de Vennootschapsbelasting. Of het nu gaat om een enkele holdingvennootschap, een groep met of zonder fiscale eenheid, wij verzorgen uw aangifte en bewaken fiscale regelingen zoals verlengde carry back, de innovatie box, thincap en willekeurige afschrijving.

Contact opnemen