Salarisadministratie

De salarisadministratie vergt specifieke vakkennis van de verschillende onderdelen. Denk bijvoorbeeld aan het inhouden en de afdracht van belastingen en premies. Dit kost enorm veel tijd. Tijd die u waarschijnlijk niet heeft. Wij zijn in staat tegen zeer scherpe tarieven de salarisverwerking aan te bieden zonder dat u als opdrachtgever ook maar iets aan flexibiliteit hoeft in te leveren.

Wat kunnen wij voor u betekenen:

 • Hulp bij het opstellen van arbeidsovereenkomsten;
 • Salarisspecificaties per elke gewenste periode;
 • Loon- en betaalverdeling;
 • Betaalborderel, indien gewenst betaalopdracht per mail;
 • Journaalposten, periodiek en cumulatief, indien gewenst op afdeling en/of naar uw eigen rekeningschema Reservering vakantietoeslag;
 • Registratie en bijtelling van aan het personeel ter beschikking gestelde auto;
 • Periodieke loonopgave bedrijfsvereniging;
 • Ziekmeldingen, WW-aanvraag en zwangerschapsmelding;
 • Verzorgen van de aangifte loonbelasting;
 • Jaaropgaven voor uw medewerkers;
 • Bruto-netto, netto-bruto berekeningen;
 • Kostprijsberekeningen;
 • Toetsing wettelijke regelingen (minimumloon, zorgverzekeringswet en diverse forfaitaire vergoedingen)

Uw Butler op financieel gebied! Neem contact op